ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบพวงหรีดเคารพศพ สมาชิก ชพค.

นายเสนอเกียรติ  พราวศรี  ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร 
มอบพวงหรีดเคารพศพ นางอุบล  ศรีบัวบาล สมาชิก ชพค.จังหวัดยโสธร

มอบพวงหรีด สมาชิก ชพค นางอุบล ศรีบัวบาล