ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบพวงหรีดเคารพศพ สมาชิก ชพส.

นายเสนอเกียรติ  พราวศรี  ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร 
มอบพวงหรีดเคารพศพ นางน้อย  แสงศรี สมาชิก ชพส.จังหวัดยโสธร

มอบพวงหรีด สมาชิก ชพส นางน้อย แสงศรี