ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท นายพงษ์ศักดิ์ ประสมศรี สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม และนำพวงหรีดไปคารวะศพ ที่มูลนิธิสามัคคียโสธร

นายเสนอเกียรติ  พราวศรี  ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร
จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท นายพงษ์ศักดิ์ ประสมศรี สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม จำนวนเงิน 200,000 บาท
และนำพวงหรีดไปคารวะ ที่มูลนิธิสามัคคียโสธร

มอบค่าจัดการศพ นายพงษ์ศักดิ์ ประสมศรี

มอบพวงหรีด นายพงษ์ศักดิ์ ประสมศรี