ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2564

ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร

ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564_001