ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

28 พฤศจิกายน 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 11/2561 รายงานการดำเนินงานของสำนักงาน เกี่ยวกับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เรื่อง การเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ  การรับสมัครสมาชิกกรณีปกติ และกรณีพิเศษ การจ่ายเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว การติดตามหนี้โครงการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และประชาสัมพันธ์การสำรองห้องพัก หอพัก สกสค. พร้อมแจ้งการบริการเหนือความคาดหมายที่สำนักงาน สกสค.ยโสธร ให้บริการแก่สมาชิกและทายาท

795049

795050