ประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร

กรรมการจัดสวัสดิการ ครั้งที่ 4 2560