ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับจังหวัด) สังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร

ประกาศผลการคัดเลือกระดับจังหวัด_001

ประกาศผลการคัดเลือกระดับจังหวัด_002