ประกาศถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

สำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธร
ประกาศถอนชื่อสมาชิก  ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

………………………….

ประกาศ   ชพค

ชพค2   ชพส