นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. แก่ทายาท นางน้อย แสงศรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว นางน้อย  แสงศรี