นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาท นายธรรมศักดิ์ ยมหงษ์ สมาชิก ช.พ.ค. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

มอบค่าจัดการศพ นายธรรมศักดิ์  ยมหงษ์