นายวรชัย บุตรสิงห์ ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน

20160614_111816