นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมร้านนิทรรศการของ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยโสธร 11 กุมภาพันธ์ 2562

138016

138029

 

174964

174965

174967

876412

876418

876421

877204

877206

878589

878590

878591

878595

เสริ์ฟน้ำ