งานวันครู 16 มกราคม 2560

นายเสนอเกียรติ  พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธรพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมงานวันครูที่ 16 มกราคม 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ.เมือง จ.ยโสธร
…………………..

76947

76946

76942

76943

76944

76945 76949