งานวันครู ครั้งที่ 64 วันที่ 16 มกราคม 2563

นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” และผู้ได้รับทุนทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562

83916

19066

19042

19057

19058

19051

83917

19040

83918