งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราข ประจำปี พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนกงาน สกสค.จ.ยโสธร เดือนธันวาคม 2563_001