ขอความอนุเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร

ขอความอนุเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร
ตั้งแต่ 10 – 31 มกราคม 2563

ผู้รับบริการ

Pw6ormzE9S_1578476778_002