ขยายเวลา สมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษอายุเกิน 35 ปี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 ก.พ.2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. และประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.