กิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุประจำจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุประจำจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่” ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

78144

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๑๖_6

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๑๖_36

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๑๖_43

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๑๖_96

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๑๖_101

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๑๖_106

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๑๖_114

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๑๖_117

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๑๖_134

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ_๒๑๐๔๑๖_135