กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ระลึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2563  ณ  ค่ายลูกเสือเมืองยศ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

84999

84998

85000

85001