การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยโสธร

7 พฤษภาคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร เข้าพบและเชิญ

1.พลตำรวจตรี ภิญโญ หวลกสินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
2.พอ.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร

เพื่อเป็นกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยโสธร

       รอง ผอ กรมน จังหวัดยโสธร    ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร