การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางเสาวนีย์ ชูรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2562
ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 อาคาร 2
โรงแรมปริ๊นพาเลช แขวงคลองมหานาค กรุงเทพมหานคร 

77644

77633 \
53572965_2098590916855842_4965872489356853248_n