การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยโสธร ประจำเดือนมิถุนายน 2559

นายวรชัย  บุตรสิงห์  ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ  สกสค.จังหวัดยโสธร
ครั้งที่  6/2559  (ประจำเดือนมิถุนายน  2559)  
วันที่  28  มิถุนายน  2559  
ณ  ห้องประชุมสำนักงาน  สกสค.จังหวัดยโสธร

20160628_132910

20160628_132902