การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

27   มิถุนายน  2562   นายเสนอเกียรติ  พราวศรี  ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร   ร่วมประชุมสัญจรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  ที่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  มีสมาชิกร่วมประชุม 90 คน

106236

106237