การจัดกิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมตามโครงการ “สุขใจ ครูไทยวัยเกษียณ” ของศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมไทย – สปป.ลาว
( เส้นทางยโสธร – สกลนคร – หนองคาย – เวียงจันทน์ ) เมื่อวันที่ 22 – 23  มิถุนายน  2562  มีผู้เข้าร่วมโครงการ  46  คน

153352

153357

153366

153372

153376

153377

153382

153386

153395

421386

421387

S__25813010

ประตูไชย_๑๙๐๖๒๔_0006

วัดถ้ำผาแด่น_๑๙๐๖๒๔_0017