9 กันยายน 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 15 ปี และร่วมพิธีมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

701881

701882

701884