8 ตุลาคม 2560 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

244629

244630