23 กันยายน 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ( OTEP-KRS System ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

S__14737413