๒๕ พ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายนิกร สุกใส ผวจ.ยส.มอบหมายให้นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ สายที่ ๑ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดยโสธร ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

293293

293294