วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธ

19 ธค 60 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ