ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมกับ สพป.ยโสธร เขต 1

นายเสนอเกียรติ  พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559
ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ร่วมประชุม สพป ยโสธร เขต 1