ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร สวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

นายเสนอเกียรติ  พราวศรี  ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพร
นายวีระวัฒน์  วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

สวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร2