ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร สวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

นายเสนอเกียรติ  พราวศรี  ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพร
นางสาวเพ็ญศรี  เจริญสุทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

สวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร1