ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่  28  กรกฎาคม  2559
นายวรชัย  บุตรสิงห์  ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร  
มอบเช็คค่าจัดการศพ  จำนวน  200,000  บาท
ให้แก่ทายาท  พิศาล  คำผง  สมาชิก  ช.พ.ค.  ผู้ถึงแก่กรรม
ณ เมรุวัดป่าร่มเย็น บ้านกระจาย  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร

1469783157682