ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบกระเช้าปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

นายเสนอเกียรติ  พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบกระเช้าและขอพรปีใหม่  นายบุญธรรมเลิศ สุขขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร