ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบกระเช้าปีใหม่ ผอ.สพม. เขต 28

นายเสนอเกียรติ  พราวศรี  ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพร ดร.ฤทธิ์ธา  นนทพันธ์ ผอ.สพม.เขต 28

สวัสดีปีใหม่ ผอ สพม เขต 28