ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบกระเช้าปีใหม่ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

นายเสนอเกียรติ พราวศรี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพร นายชาญชัย  รสจันทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1

สวัสดีปีใหม่ ผอ สพป ยโสธร เขต 1