นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร เข้าร่วมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่หลักสูตร “พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม” และเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ “หน่วยงานสุจริต จิตอาสา” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

6LBwjncvD4_1534838840

E5MQxhFeN6_1534838847

RbnesE8FnF_1534838836