นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร พร้อมด้วย นายจิรกฤต บุตรสิงห์ เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 5-7 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

309541

310898