นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาท นางพิศมัย ชมภูจันทร์ สมาชิก ช.พ.ค. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

มอบค่าจัดการศพ แก่ทายาท นางพิศมัย ชมภูจันทร์ สมาชิก ชพค