นายเสนอเกียรติ พราวศรี ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมจิตลดา ชั้น 2 โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

ประชุม 6 มิถุนายน 60 ร.ร.เอสดีอเวนิว กทม