29 เมษายน 2561 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

29 เมษายน 61 ตรวจเยี่ยม สกสค.ร้อยเอ็ด