23 สิงหาคม 2560 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคและเงิน ไปมอบให้ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายงาม ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ที่รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

195971

11

4

8

5

6