15 พฤษภาคม 2562 ศธ.มอบหมายให้ สกสค.เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

15 พฤษภาคม 62 สกสค เป็นเจ้าภาพถวายเพล