12 สิงหาคม 2562 กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สค 62 ศธ จัดงานวันแม่