12 ธันวาคม 2561 สกสค.ร่วมกับคุรุสภา เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปรับปรุง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

12 ธค 61 ประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นแก้ไข พรบ