11-12 กุมภาพันธ์ 2562 “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่ 1” ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

โบว์ชัวร์ เดินหน้า สกสค 2

โบว์ชัวร์ เดินหน้า สกสค 1