อย่าพลาดชม สกสค.บริการเหนือความคาดหมาย ตอน “สกสค. ราชบุรี 4.0” ในรายการ “EDUGUIDE” ทาง ททบ.5 อังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.40 – 11.00 น.

บริการเหนือความคาดหมาย ตอน สกสค.จังหวัดราชบุรี