สถานพยาบาล สกสค. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

13  กรกฎาคม  2560
สถานพยาบาล  สกสค. ร่วมกับโรงพยาบาล ศุขเวช เนอสซิ่งโฮม
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี

ให้แก่ชมรมข้าราชการครู  และครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ

สถานพยาบาล