วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์

11 มิถุนายน 61 ตรวจเยี่ยม สกสค จังวหวัดนครสวรรค์