ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

ลงนาม